Yenimahalle Avukat ve Hukuk Bürosu

Yenimahalle Avukat ve Hukuk Bürosu

yenimahalle avukat hukuk burosu

Yenimahalle avukat ve hukuk büroları, Ankara Yenimahalle bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda uyuşmazlık, dava, danışmanlık, icra takipleri ve sözleşme süreçlerini yürütmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Yenimahalle Avukat ve Hukuk Bürosu, bu kapsamda ceza, idare ve özel hukuk başta olmak üzere tüm hukuk dallarında müvekkillerine Yenimahalle bölgesinde de hukuki hizmet sunmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Yenimahalle Avukat ve Hukuk Bürosu;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Aile Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

görülen davalara bakar. Yenimahalle avukatları Ankara’nın büyük ilçelerinden olan Yenimahalle’de hukuki faaliyetlerini yürütmektedir. Nüfusa bağlı olarak bölgenin adli yoğunluğu nazara alındığında Kadim Hukuk ve Danışmanlık deneyimli avukat kadrosuyla müvekkillere hukuk anlamında bakış açısı kazandırarak, her türlü hukuki sorunları hakkında onları aydınlatmaktadır.

polatli avukat kadim hukuk

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Yenimahalle Avukat ve Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukat Umur Yıldırım, Avukat Ege Yalçın ve Avukat Fatih Aydın tarafından Ankara’da kurulmuş, avukatlık ve danışmanlık hizmeti başta olmak üzere her türlü hukuki desteği yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır. Başta ceza davaları, idari davalar, hukuk davaları, icra takibinde bulunma, sözleşme hazırlık süreçlerini yürütme ve çeşitli hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ankara’da bulunan hukuk bürosu olmasının yanında, birlikte ülkemizin pek çok ilinde, özellikle de Trabzon, Kayseri, Konya, Sivas, Zonguldak ve Hatay gibi büyük şehirlerde bulunan hukuk büroları ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Büromuz her türlü hukuksal uyuşmazlıklarda  ulusal ve uluslararası alanda hizmet vermektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere farklı hukuk dallarında çalışmalar sürdüren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Yenimahalle Avukat ve Hukuk Bürosu temel bazı faaliyet alanları şunlardır:

 • Ceza soruşturma ve kovuşturma evreleri
 • Ceza davası temyiz ve istinaf süreçleri
 • Miras davaları
 • Yabancılar hukuku kapsamında yapılacak izin başvuruları ve davalar
 • Gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri
 • İcra ve iflas hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Tüketici hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Gayrimenkul ve kira hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Şirketler hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Boşanma avukatı ve aile hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • İş hukuku kapsamında işçi ve işveren talepleri kaynaklı dava ve sözleşmeler
 • İdare hukuku kapsamında dava ve işlemler

Yenimahalle Avukat İletişim ve Adres Bilgileri

Yenimahalle Avukat Telefon Numarası: 0312 911 9553

Yenimahalle Avukat Adres: Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 18.00 (Mesai saatleri dışı ve online randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Yenimahalle Avukat ve Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Ankara Yenimahalle ilçesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukatlık Kanunu kapsamında belirtilen temel ilkeler ve prensiplere uygun hizmet vermektedir. Bu temel ilke ve prensipler:

 • Dava ve hukuki süreçlerin işleyişinde dikkat, özen ve gizlilik ilkeleri kapsamında hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması her zaman ilk sıradadır.
 • Dava ve hukuki süreçler hakkında müvekkil bilgilendirilir.
 • Dava ve hukuki süreçlerde müvekkil ile şeffaf bir iletişim süreci yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile ait kişisel bilgiler meslek etiği kapsamında mutlaka gizli tutulur.

Yenimahalle ilçesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık genel ilke ve prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemlerini de belirtmekte fayda vardır.

 • Kadim Hukuk ve Danışmanlık, iletişim kuran müvekkil adayı dikkatle dinlenip, tarafların uygun olduğu zaman dilimine randevu vererek görüşme sağlar.
 • Önem ve aciliyeti olan konularda, müvekkil ile acil noktalara dair görüşülüp yapılması gerekenlere ilişkin hukuki görüş bildirir ve derhal sürece dahil olunur.
 • Dava veya hukuki uyuşmazlığa dair bilgi ve belgeler müvekkilden alınarak detaylıca incelir.
 • Detaylı inceleme yapıldıktan sonra müvekkil adayı bilgilendirilir ve sürecin gidişatından haberdar edilir.
 • Müvekkil adayı ile sağlanan iletişim süreci neticesinde avukat müvekkil ilişkisi kurulması durumunda noterden vekalet vermesi istenir.
 • Vekaletin alınmasının ardından yargılama sürecine derhal dahil olunur ve yargılama süreci boyunca gerekli çalışmalar yapılır.
 • Tüm süreç boyunca Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Yenimahalle Avukat ve Hukuk Bürosu, müvekkile bilgilendirmelerde bulunur ve hukuki sürecin akışına dair kendisini haberdar eder.
 • Yargılama sürecinin bitmesiyle birlikte eğer hükmün icraya konulması gerekiyorsa bunun için gereken hukuki adımlar atılır.
yenimahalle avukat ucretleri
yenimahalle avukat ucretleri

Yenimahalle Avukat Ücreti

Yenimahalle avukat ücreti müvekkil ile avukat arasında serbest bir şekilde belirlenmektedir. Bu ücret belirlenmesi yapılırken Ankara Barosu tarafından düzenlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi esas alınmaktadır. Yenimahalle avukat ücreti belirlenirken; yapılan işin niteliği, davanın ne zaman sonuçlanacağı, avukatın bilgi birikimi, davada bulunan taraf sayısı gibi hususlar göz önünde bulundurulur. Bu tarifede yer alan ücretler tavsiye niteliğinde olup aynı zamanda asgaridir, daha fazla bir ücret tayin edilebilir.

 • Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 7.815,00 TL
 • Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasınaİlişkin Davalar10.000,00 TL
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 8.815,00 TL’den az olmamak üzeredava değerinin %15’i
 • Vesayet ve Kayyım Davaları 10.190,00 TL
 • Tenfiz 14.000,00 TL
 • Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları 12.190,00 TL
 • Nafaka Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi,  Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları9.190,00 TL
 • Ecrimisil Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Bedel Artırımı Davaları 9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Vakıf Davaları (evlatlığın tespiti, tevliyet, gelir fazlasından yararlanma, vb.) 13.815,00 TL
 • Şikayet ve Takibi 11.500,00 TL
 • İstihkak Davaları 11.500,00 TL
 • Tedbir Talepli Delil Davası 11.500,00 TL
 • Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler 6.690,00 TL
 • Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları 7.815,00 TL
 • Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma 4.000,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 300,00TL eklenir.)
 • Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme 7.000,00 TL
 • Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararlarının İptaline İlişkin Davalar 15.315,00 TL
 • Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu ile İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri 8.000,00 TL

Ankara Yenimahalle Avukatlık Hizmetleri

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde de faaliyet göstermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, çeşitli hukuki alanlarda müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat özellikle ifade etmek gerekir ki Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin faaliyet gösterdiği alanlar, aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

Yenimahalle İş Hukuku Avukatı

Ankara Yenimahalle bölgesinde iş hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu çerçevede Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Yenimahalle Avukat, söz konusu alanda çeşitli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Dava Öncesiİşten çıkarmanın hukuka uygunluğunun değerlendirilmesi, hukuka aykırı ise gerekli işlemlerin yapılması, arabuluculuğa başvuru yapılması ve bu sürecin takip edilerek sonuçlandırılması, dava açmadan önce hazırlık yapılması.
Davanın AçılmasıAçılan davanın takibinin yürütülmesi ve dava dosyasına gerekli delillerin eklenmesi, ihtarname düzenlenmesi
İşçinin Alacaklarına İlişkin Uyuşmazlıklarİşe iade davası, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, işe başlatmama tazminatı, ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağı davası gibi davalar
İşverenin Haklarına İlişkin UyuşmazlıklarMüvekkille verilen bilgiler ışığında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve uyarlanması, fesih bildirimi yapılması, işçi dosyalarının takibi ve iş davalarının yürütülmesi
Sendikal UyuşmazlıklarSendika ile işçi ya da işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıkların takibi ve çözümü

Yenimahalle Boşanma ve Aile Avukatı

Yenimahalle boşanma ve aile avukatı olarak Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Yenimahalle Avukat kadrosu, bu alanda uyuşmazlık yaşayan müvekkillerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken tüm hukuki adımları atarak müvekkillerinin haklarını korur. Aşağıda aile hukuku ve özellikle boşanma hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Dava ÖncesiBoşanma davası için gerekli olan hukuki zeminin oluşturulması, müvekkille görüşme sağlanarak ön hazırlık yapılması ve buna ilişkin delillerin toplanması, gerekli mallara tedbir konulması ve koruma kararının aldırılması.
Dava SüreciDava dilekçesinin hazırlanarak aile mahkemesinde davanın açılması ve bu davanın takibi, Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet, maddi ve manevi tazminat, gibi dava, bu davayla ile ilgili tedbirlerin alınması, duruşmaların takibi, nafaka ve tazminatların icrası, gereken hallerde istinaf ve temyiz sürecinin takibi ve mal paylaşımı davası
Dava SonrasıNafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi hususlarda icra işlemlerinin yapılması, mal paylaşımının sağlanması.

Yenimahalle Ceza Avukatı

Ankara Yenimahalle bölgesinde ceza hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Yenimahalle Avukatları faaliyet göstermektedir. Müvekkillerin ceza davalarında herhangi bir hak kaybına uğramaması adına süreci başından sonuna kadar titizlikle yürütür. Aşağıda ceza hukuku hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Soruşturma AşamasındaŞikayet dilekçesinin hazırlanması, tutuklama, elkoyma ve adli kontrole itiraz, cezaevi işleri, ifadeye katılma, soruşturma işlemlerini yürütme.
Kovuşturma AşamasındaCeza dosyasının takibi ve delil eklenmesi, sanık açısından etkin savunma yapılması, tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz, duruşmaların takibi
İstinaf ve Temyiz Süreciİstinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması, başvuruları ve sürecin takibi, denetimli serbestlik takibi, haksız tutuklama tazminatı süreci,  hak ihlali halinde AYM başvurusu, infaz sürecinin takibi

Yenimahalle Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi oldukça önemlidir. Bu konuda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Yenimahalle Avukat, güncel gelişmeleri takip ederek bilişim hukuku alanında müvekkillerine avukatlık hizmeti ve danışmanlık sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

KVKKŞirketlere KVKK eğitimi verilmesi, Veri sorumlusunun KVKK kurumuna şikayeti, KVKK uyumunun sağlanması ve sürdürülmesi, KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi.
Bilişim SuçlarıBilişim alanındaki suçlarla ilgili ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
Erişimin Engellenmesiİnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, Yahoo, Twitter, Facebook, Yandex’ten video  ve içerik kaldırma, şikayet sitelerinde yer alan şikayetleri kaldırma ve bununla ilgili süreçler
Online İtibar YönetimiBilişim mevzuatında düzenlenen konular çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaj yaratan içeriklere yönelik hukuki süreçler ve bunların takibi

Yenimahalle Yabancılar Avukatı

Yenimahalle bölgesinde yabancılar hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar yaşanmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Yenimahalle Avukat, bu kapsamda yabancılar hukuku alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu hukuki hizmetlerin bir kısmı ise aşağıda sıralanmıştır.

Çeşitli İzinlerOturma izni, çalışma izni gibi izinlerinde alınması, vatandaşlık başvurusu için gereken evrakların resmi mercilere verilmesinin sağlanması ve sonrasında bu sürecin takibi,
Deport ve İdari Gözetim KararlarıYabancı müvekkil  hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava sürecinin takibi, idari gözetim kararının kaldırılması talebi,
ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
Şirket, Gayrimenkul, Banka ve Hukuki HizmetlerTürkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri, Yabancı şirketin uyuşmazlıklarının çözümü,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları, Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Yenimahalle Gayrimenkul Avukatı

Yenimahalle ilçesi gayrimenkul hukuku bakımından hukuki uyuşmazlıklar çok olduğu bir bölgedir. Bu sebeple gayrimenkul alanında çeşitli hukuki uyuşmazlıklarla da sıklıkla yaşanmaktadır. Bu kapsamda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Yenimahalle Avukat, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Yürütülen faaliyetlerin bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

Gayrimenkul DavalarıTapu davaları, istihkak davaları, İzale-i Şuyu Ortaklığın giderilmesi,
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, Miras paylaşımı, Kadastro işlemleri, Kira ve ecrimisil davaları, tapu davaları vs
Tapu İşlemleriİntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
Gayrimenkul Sözleşmeleriİpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Yenimahalle İcra Avukatı

İcra hukuku alanında Ankara Yenimahalle bölgesinde Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Yenimahalle Avukat, çeşitli hukuk alanlarında müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Bölgede yaşanan hukuki yoğunluk da göz önünde bulundurulunca söz konusu faaliyetler, hukuki sürecin doğru ve eksiksiz yürütülmesi oldukça önemlidir.

İcra Takibiİlamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, kambiyo takibi, rehin takibi, çocuk teslim takibi, takibin kesinleştirilmesi, nafaka takibi, alacakların tahsili işlemleri
Haciz İşlemleriMaaş, emekli ikramiyesi, geçici haciz, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İcra Davalarıİtirazın iptali, itirazın kaldırılması, sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
memur muamelesini şikayet vs. davaların açılması ve takibi.

Yenimahalle Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Kurumsal nitelik taşıyan şirketlere kapsamlı hukuki danışmanlık verilirken, kurumsal nitelik taşımayan şirketlerin yeniden yapılandırılmasının sağlanması, şirket kuruluşu, sözleşmelerin hazırlanması, şirket defterlerinin düzenlenmesi, şirket hak ve menfaatlerinin korunması için dava açılması, şirkete karşı açılan dava ve takiplerde şirketin savunulması, kurumsal nitelik taşıyan şirketlerin borçlularına karşı icra takipleri başlatılması ve takip işlemlerinin çağrı merkezimizin de katkısıyla yürütülmesi gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Ankara Yenimahalle ilçesinde ticaret ve şirketler avukatı olarak faaliyet gösteren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Yenimahalle Avukat, bu alanda hukuki uyuşmazlık yaşayan müvekkillerin hak ve menfaatlerini koruyarak süreçleri en doğru yürütmektedir. Bu çerçevede sağlanan avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Danışmanlıkİhtarname düzenlemek ve gerektiğinde bunlara ilişkin yanıtların yazılması, şirketlere ve ticari işletmelere, sözlü veya yazılı olarak yahut tek seferlik ve uzun süreli olmak üzere destek vermek,
Dava TakibiŞirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi. genel kurul kararlarının iptali

Yenimahalle İdare Hukuku Avukatı

Yenimahalle ilçesinde idare hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Yenimahalle Avukat faaliyet göstermektedir. İdari uyuşmazlıkları olan müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması adına Yenimahalle avukatı Kadim Hukuk ve Danışmanlık, idare hukuku alanında hizmet sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere idare hukuku alanında temel faaliyet alanları belirtilmiştir.

İptal Davaları ve İtirazlarİdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması için gereken işlemlerin yapılması, yürütme durdurma, vergi davalarının takibi ve istinaf ve temyiz süreçleri ve bu süreçlerin takibi.
Tam Yargı Davaları (Tazminat)İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi, devamında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Yenimahalle Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Yenimahalle ilçesinde hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz. Hukuki uyuşmazlık ve süreçler ancak gerekli usullere uygun biçimde yürütülmesi ve doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda fayda sağlayabilir. Dolayısıyla, avukatlık ofisinin teknik ve profesyonel anlamda hukuki bilgi ile tecrübeye sahip olmak önem arz eder. Bu noktada avukatın önemi ortaya çıkmaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, hukuki bir uyuşmazlığın incelenmesinde takım çalışması yöntemini tercih etmektedir. Bu yöntem ile, tüm yönleri ile olayın tam ve doğru olarak kavranması sağlanıyor ve ileride doğması muhtemel hukuki problemler göz önüne alınarak, ivedi ve etkili çözümler getiriliyor.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık