0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Vekillikten Çekilme Dilekçesi – İstifa Dilekçesi

11vekillikten cekilme dilekcesi

Vekillikten çekilme, avukatın belli bir işi veya davayı takip etmekten veya savunmadan kendi isteğiyle çekilmesidir. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 41. maddesinde Avukatların vekaletten çekilmesi düzenlenmiştir. Vekillikten çekilme dilekçesi mahkemeye verilerek veya zapta geçirmek suretiyle olur. Bu maddeye göre; “Belli bir işi takipten veya savunmadan isteği ile çekilen avukatın o işe ait vekalet görevi, durumu müvekkiline tebliğinden itibaren on beş gün süre ile devam eder denmektedir. Şu kadar ki, adli müzaheret bürosu yahut baro başkanı tarafından tayin edilen avukat, kaçınılmaz bir sebep veya haklı bir özrü olmadıkça, görevi yerine getirmekten çekinemez. Kaçınılmaz sebebin veya haklı özrün takdiri avukatı tayin eden makama aittir.

Avukatların, istedikleri işleri kabul etme veya reddetme imkânları bulunmaktadır. Avukat ilgilendiği ve yürüttüğü dosyadan çekilmek isterse, bu hususu müvekkiline bildirmeli ve nitekim bu hususu mahkeme ile de paylaşmalıdır. Kanunun 41. maddesinde belirtilen, avukatın dosyadan kendi isteği ile çekilmesi durumudur. Bu durumda avukatın dosyadan çekilmesi için bir haklı durumunun olması yahut bir zorunluluğunun olması gerektiği belirtilmiştir. Haklı bir durum neticesinde yahut kaçınılmaz bir durum sebebiyle dosyadan çekilen avukat bu durumu mahkeme ile de paylaşmalıdır. Mahkemeye verilecek bir dilekçe ile de mahkemenin çekilme durumundan haberdar olması sağlanacaktır.

Vekillikten Çekilme Nedir?

Vekillikten çekilme, avukatın belli bir işi veya davayı takip etmekten veya savunmadan kendi isteğiyle çekilmesidir. Avukatlık Kanununda düzenlenmiş olan vekillikten çekilme konusu,  avukatın temsil ettiği kişinin vekilliğinden istifa etmesi anlamına gelir. Vekillikten çekilme avukatın gördüğü lüzum üzerine ve kendi isteğiyle yapılabilmektedir. Yani haklı bir sebebin olması veya olması önemli değildir.

Vekillikten çekilmenin mahkeme ve karşı taraf bakımından hüküm ifade edebilmesi için, bu konudaki beyanın dilekçeyle bildirilmesi veya tutanağa geçirilmesi ve temsil olunan kişiye bildirilmesi gerekmektedir. Vekillikten istifanın bildiriminin şekli HMK m. 81’de belirtilmiştir. Avukat duruşma dışında istifa etmiş ise bu bildirimini mahkemeye yazılı olarak bir dilekçeyle yapmalıdır. Eğer duruşma esnasında istifa ediliyorsa bu hususunun tutanağa geçirilmesi gerekmektedir. Avukatın görevden çekilme dilekçesini vermesi gereken yer, ilgilendiği dosyanın bulunduğu mahkemedir.

vekillikten cekilme dilekcesi istifa
vekillikten cekilme dilekcesi istifa

Vekillikten Çekilme Nasıl Yapılır?

Vekillikten çekilmenin mahkeme ve karşı taraf bakımından hüküm ifade edebilmesi için bu konudaki vekillikten çekilme dilekçesinin bildirilmesi veya tutanağa geçirilmesi gereklidir. Aynı şekilde vekillikten çekilme işleminin temsil olunan kişiye bildirilmesi gereklidir. Vekillikten istifanın bildiriminin şekli HMK m. 81’de düzenlenmiştir. Avukat duruşma dışında istifa etmiş ise bu bildirimini mahkemeye yazılı olarak vekillikten çekilme dilekçesi ile yapmalıdır. Eğer duruşma esnasında istifa ediliyorsa bu hususunun tutanağa geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca vekillikten çekilme noter kanalıyla ihtarname çekerek yapılabilir.

Vekillikten çekilme dilekçesinde avukatın haklı bir sebep gösterme zorunluluğu yoktur. Avukat gördüğü lüzum üzerine vekillik görevinden istifa edebilir. Avukatın vekillikten çekilme sebepleri olarak müvekkilin gerekli yargılama masraflarını karşılamaması, müvekkilin avukata hakaret etmesi veya bilgi ve belgeleri avukata göndermemesi gösterilebilir. Vekillikten çekilme dilekçesi mahkemeye sunulduğunda mahkemece müvekkile tebliğ olur ve avukatın hukuki sorumluluğu istifa dilekçesinin müvekkile tebliğinden itibaren 15 gün daha devam eder.


Hukuk Vekillikten Çekilme Dilekçesi

Ankara (..)  Aile Mahkemesine

Dosya No   : 2022/ XX E.

Davacı/ Davalı

Müvekkil   : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No) – Adres

Vekili          : Av. Umur YILDIRIM Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat: 4 No: 7, 06530 Çankaya/ANKARA

Davacı/Davalı

Karşı Taraf   :Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No) – Adresi

KONU            : Vekillikten çekilme dilekçemizdir

Açıklamalar

Yukarıda esas numarası yazılı dosyasında, gördüğümüz lüzum üzerine davacı/davalı müvekkilin vekilliğinden çekildiğimizi bildiririz. Bu sebeple çekilme dilekçemizin asile tebliği ile, UYAP sisteminden vekil kaydımızın silinmesini ve bundan sonra yapılacak tüm tebligatların davacı/davalı asilin adresine yapılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. …/…/2022

Vekillikten Çekilen

Av. Umur YILDIRIM


Ceza Vekillikten Çekilme Dilekçesi

Ankara (..)  Asliye Ceza Mahkemesine

Dosya No                 : 2022/ XX E.

Mağdur/ Müşteki :Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No) – Adresi

Vekili             : Av. Umur YILDIRIM

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç İkiz Kuleleri B Blok  Kat: 4 No: 7, 06530 Çankaya/ANKARA

Sanık             : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No) – Adres

Müdafi          : Adı ve Soyadı – Adresi

Konu             : Vekillikten çekilme dilekçemizdir

Açıklamalar

Yukarıda esas numarası yazılı dosyasında, gördüğümüz lüzum üzerine müşteki/mağdur müvekkilin vekilliğinden çekildiğimizi bildiririz. Bu sebeple çekilme dilekçemizin asile tebliği ile, UYAP sisteminden vekil kaydımızın silinmesini ve bundan sonra yapılacak tüm tebligatların müşteki/mağdur asilin adresine yapılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. …/…/2022

Vekillikten Çekilen

Av. Umur YILDIRIM


İdare Vekillikten Çekilme Dilekçesi

Ankara (..)  İdare Mahkemesine

Dosya No     : 2022/ XX E.

Davacı          :Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No) – Adresi

Vekili            : Av. Umur YILDIRIM

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat: 4 No: 7, 06530 Çankaya/ANKARA

Davalı           : Kurum Adı – Adres

Vekili            : Adı ve Soyadı – Adresi

Konu             : Vekillikten çekilme dilekçemizdir

Açıklamalar

Yukarıda esas numarası yazılı dosyasında, gördüğümüz lüzum üzerine davacı müvekkilin vekilliğinden çekildiğimizi bildiririz. Bu sebeple çekilme dilekçemizin asile tebliği ile, UYAP sisteminden vekil kaydımızın silinmesini ve bundan sonra yapılacak tüm tebligatların davacı asilin adresine yapılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. …/…/2022

Vekillikten Çekilen

Av. Umur YILDIRIM

Sıkça Sorulan Sorular

Vekillikten çekilme, avukatın belli bir işi veya davayı takip etmekten veya savunmadan kendi isteğiyle çekilmesidir.

Vekillikten çekilme mahkemeye dilekçe ile yapılır. Avukatın 15 gün boyunca sorumluluğu devam eder.Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın