Ticaret Hukuku Avukatı Ankara

Ticaret Hukuku Avukatı Ankara

Ticaret hukuku avukati ankara

Ticaret hukuku, bireyler arası ticari ilişkilere dair düzenlemeler getirmiş, ticaret ve ticari yaşam ile ilişkili bütün hususları düzenleyen bir hukuk dalıdır.  Ticari ilişkilerin sağlıklı kurulması, devam etmesi ve sonlandırılması adına Türk Ticaret Kanunu, önemli düzenlemelerde bulunmuştur. Ticaret hukuku; ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve şirketler hukuku (ortaklıklar hukuku) olarak üç ana bölüme ayrılmıştır. Ticaret hukuku avukatı ankara ise ticaret hukukunda avukatlık hizmeti veren avukata denir.

2011 senesinde kabul edilen Türk Ticaret Kanunu, bu şekilde alanlara ayrılmış olup Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Sigorta Hukuku kitapları olmak üzere, başlangıç ve son hükümleri haricinde 6 kitaptan oluşmaktadır. Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku ile yakinen ilişkili olan Ticaret Hukuku, birçok teknik terimden oluşmakta, içeriğinde ticari yaşama ve ticari ilişkilere ilişkin birçok düzenleme barındırmaktadır. Bu nedenle, bu alan ile ilgili tecrübesi olan bir ticaret hukuku avukatı ile çalışmak tacirler ve ticari ilişkiler kurmak isteyen bireyler için ciddi bir önem arz etmektedir.

Ticari İşletme Hukuku ve Ticari İşletme Hukukunda Ticaret Dava Avukatlarının Önemi Nedir?

Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülmüş sınırı aşan seviyede düzenli gelir sağlamayı hedef haline getirmiş, faaliyetlerini devamlı ve bağımsız yürüten, işletmelerdir.  Bu tanımdan da çıkarılacağı üzere, ticari işletme hukuku ticari işletmelere ilişkin düzenlemeler barındıran, ticaret hukukunun alt dallarından biridir. Ticari işletme hukukuna dair bir hususta bir ticaret davası avukatı ile çalışmak ticari işletme açısından oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Öyle ki, ticari işletme ile ilişkili konular teknik, karmaşık ve farklı birçok düzenlemeye tabi konulardır. Bu nedenle, ticari işletme hukuku ile ilgili bir durum yaşadığınızda mutlaka uzman, bilgili, dinamik bir ticaret dava avukatına başvurmalısınız.

Peki ya ticaret dava avukatı ticari işletme hukukuna dair hangi konularla ilgilenmektedir? Ticari davalara bakan avukatlar, ticari işletme hukukuna dair aşağıda yer alan konular ile ilgili danışmanlık ve dava avukatlığı hizmetleri vermektedir:

-Ticari İşletmenin Devri

-Ticari İşletmenin Kuruluşu

-Ticari İşletme Rehni

-Teminat Mektupları

-Garanti Sözleşmesi

-Haksız Rekabet

-Ticaret Siciline Kayıt

-Ticaret Unvanı Kullanımı ve Rekabete İlişkin Davalar

Kıymetli Evrak Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukukunda Ticaret Hukuku Avukatı Ankara Önemi Nedir?

Ticari yaşamının gerekliliklerinden biri, ticari yaşamda hızlı ve pratik ödemeler gerçekleştirilmesidir. Özellikle büyük miktarlar içeren ödemelerde bir takım ödeme araçları kullanılmaktadır. Bu noktada kıymetli evrak önemli bir ödeme aracı olup çek, senet niteliğinde olan ve bir hak bildiren belgelere denmektedir.

Kıymetli evrak türlerine örnek verecek olursak, kambiyo senetlerinden bono, poliçe ve çek, hazine bonoları, ipotekli borç senetleri kıymetli evrak türlerinden birkaç tanesidir. İşte bu ödeme araçlarının kanunda düzenlendiği ticaret hukuku alt dalı kıymetli evrak hukukudur. Kıymetli evrak hukukunun konuları ve düzenlemeleri oldukça kapsamlı, geniş ve karmaşıktır. Birçok teknik kelime içeren, birbirinden farklı ve kanunun lafsı olarak anlaşılması zor olmasından ötürü kıymetli evrak hukukuna dair hukuki bir problem yaşanması halinde ticaret dava avukatından yardım istenilmelidir.

Kıymetli evrak hukukuna dair ticaret hukuku avukatı ankara aşağıda belirtilen hususlarda hem danışmanlık hizmeti hem de dava avukatlığı hizmeti sunmaktadır:

-Kıymetli Evrakın Ziyai

-Kıymetli Evrakın İptal Davası

-İade Davası

-Ödemeden Men Kararı

-İstirdat Davası

-Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile İcra Takibi

Şirketler Hukuku ve Şirketler Hukukunda Ticaret Hukuku Avukatı Ankara Önemi Nedir?

Türk Ticaret Kanunu ve mevcut diğer ticari düzenlemelere göre iki veya daha fazla tüzel kişi yahut gerçek kişinin bir araya gelmesi ile mallarını ya da emeklerini ortak bir amaçla, bir sözleşme aracılığı ile birleştirdiklerinde şirket ya da bir diğer ismi ile ortaklık kurulmuş olmaktadır. Birleşen bu şirket veya ortaklık tüzel bir kişiliğe sahiptir. Tüzel kişiliği olan ve şirketler hukukunun (ortaklıklar hukuku) konusunu oluşturan şirket türleri anonim şirket, limited şirket, komandit şirket, kollektif şirket ve kooperatif şirkettir.

Oldukça geniş düzenlemeleri ve birçok ticari faaliyeti bulunan bu şirket türlerine ait düzenlemeler barındıran şirketler hukukunda, ticaret avukatlarının danışmanlık hizmeti veya dava avukatlığı hizmetleri şu şekildedir:

– Limited Şirket Kurmak İçin Gerekenler

– Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma Davası

– Anonim Şirket Kurmak İçin Gerekenler

– Komandit Şirket Kurmak İçin Gerekenler

– Kollektif Şirket Kurmak İçin Gerekenler

– Kooperatif Şirket Kurmak İçin Gerekenler

– Şirket Kuruluş Sözleşmesi

– Şirket Türlerine Ait Hisse Devirlerinin Nasıl Yapılması Gerektiği (Anonim Şirket Hisse Devri-Limited Şirket Hisse Devri)

– Şirket Türlerinin Birleşme İşlemlerinin Nasıl Yapılması Gerektiği

– Şirket Tasfiyesinin Nasıl Yapılması Gerektiği

-Şirket türlerinin Yönetim Kurulu Çağrısının Nasıl Yapılması Gerektiği

-Şirket Türlerinin Genel Kurul Çağrısının Nasıl Yapılması Gerektiği

Gibi konular ile uzman bir ticaret davası avukatı ilgilenmelidir. Bütün bu bilgilere ek olarak belirtilmesi gerekir ki, Türk Ticaret Kanunu’nda ve Avukatlık Kanunu’nda sermaye miktarları en az 250.000 ve daha fazlası olan şirketler için sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

Ticaret Dava Avukatının Önemi Nedir?

Ticari yaşam, yeri geldiğinde küçük yeri geldiğinde de büyük meblağlar ile ilgilenmektedir. Birçok düzenlemesi bulunan, büyük paralar dönen, insanlara iş kapısı sağlayan, gelir kaynağı olan şirketleri barındıran bu yaşamda hukuki bir problem ile karşılaşılması kişileri gelirinden, işlerinden edebilen öyle ki kişilerin bir daha ticari yaşama girememesine sebep olan sonuçlar ile karşılaştırabilir. Bu nedenle mutlaka, alanında profesyonel, ilgili, dinamik, yenilikçi, genç, bilgili bir ticari dava avukatı ile çalışılmalıdır.

Ankara ticaret hukuku büroları arayışınız var ise bu makalemizden yararlanabilir ve en iyi ticaret hukuku avukatını bulabilirsiniz. Bu şekilde ticari davalara bakan avukatlar konusunda doğru tercihi yapmış olursunuz

X
kadim hukuk ve danışmanlık