yürütmeyi durdurma savunmadan sonra

İdare Hukuku

Yürütme Durdurma Kararına İtiraz

İlk derece mahkemesi olarak açılan davalarda yürütme durdurma istemlerinin kabulü ya da reddi yönündeki kararlara karşı ilgili taraflarca itiraz yolu açıktır. Buna göre, yürütme kararlarının kabulüne davalı idare, reddi kararına karşıda davacılar itiraz edecektir. Yürütme durdurma kararına itiraz idari yargılama bakımından önemli bir kurumdur. Yürütme durdurma kararı verilebilmesi için, idari…

Daha Fazla Bilgi
En yukarı çık