Yürütmeyi Durdurma Kararına İtiraz

24 Aralık 2019
Yürütmeyi Durdurma Kararına İtiraz

Yürütmeyi Durdurma Kararına İtiraz

Yürütmeyi Durdurma Kararına İtiraz İdare mahkemelerinin yürütmenin durdurulması isteminin reddi yönündeki kararlarına bölge idare mahkemeleri nezdinde itiraz edilebilmektedir. İdare mahkemelerince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararına karşı 7 gün içerisinde bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. […]