yürütmenin durdurulması kararına itiraz dilekçesi

28 Kasım 2019
Yürütme Durdurma Kararına İtiraz

Yürütme Durdurma Kararına İtiraz

Yürütme Durdurma Kararına İtiraz İlk derece mahkemesi olarak açılan davalarda yürütme durdurma istemlerinin kabulü ya da reddi yönündeki kararlara karşı ilgili taraflarca itiraz yolu açıktır. Buna göre, yürütme kararlarının kabulüne davalı idare, reddi kararına karşıda davacılar itiraz edecektir. Yürütme durdurma […]