yök personel disiplin yönetmeliği 2017

İdare Hukuku

YÖK Personeli Disiplin Soruşturması

YÖK personeli disiplin soruşturması, Resmi Gazetenin 21.08.1982 günlü 17789 sayılı nüshasında yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. YÖK personelinin disiplin işlemlerine ilişkin yasal düzenleme 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun disiplin ve ceza işleri başlıklı 9. bölümünde, 53- 53/G maddelerinde yer almaktadır. Bu maddelerde sırasıyla disiplin işlemleriyle ilgili…

Daha Fazla Bilgi
En yukarı çık