yök personel disiplin yönetmeliği 2017

31 Ekim 2019
YÖK personeli disiplin soruşturması

YÖK Personeli Disiplin Soruşturması

YÖK Personeli Disiplin Soruşturması YÖK personeli disiplin soruşturması, Resmi Gazetenin 21.08.1982 günlü 17789 sayılı nüshasında yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. YÖK Çalışanlarına Hangi Disiplin Cezaları Verilir? Yönetmeliğin 4. maddesinde YÖK çalışanlarına verilecek disiplin cezaları düzenlenmiştir. […]