yök denklik listesi 2019

20 Ağustos 2019
Yurtdışından Alınan Diplomaya Denklik İptal Davası

Yurtdışından Alınan Diplomaya Denklik Verilmemesine Emsal

Yurtdışından Alınan Diplomaya Denklik Verilmemesine Emsal Yurtdışından alınan diplomaya denklik verilmemesi emsal kararı Danıştay 8.Dairesinin 12.11.2014 tarihve 2014/3824E. ve 2014/8548K. sayılı kararı yazımızda paylaşılmıştır.      T.C. DANIŞTAY  8. DAİRE Esas    :2014/3824 Karar   :2014/8548 Tarih    :12.11.2014  ÖZET  : Dava, Bulgaristan Varna Teknik Üniversitesi’nden mezun olan davacının, diplomasına denklik verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Avrupa Bölgesinde […]