yök denklik listesi 2019

20 Ağustos 2019
Yurtdışından Alınan Diplomaya Denklik İptal Davası

Yurtdışından Alınan Diplomaya Denklik Verilmemesine Hk. Emsal Karar

Yurtdışından Alınan Diplomaya Denklik Verilmemesine Hk. Emsal Karar      T.C. DANIŞTAY  8. DAİRE Esas    :2014/3824 Karar   :2014/8548 Tarih    :12.11.2014  ÖZET  : Dava, Bulgaristan Varna Teknik Üniversitesi’nden mezun olan davacının, diplomasına denklik verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Avrupa Bölgesinde Yükseköğretim İle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmeye taraf olan ülkemizde denklik vermeye yetkili kurum olan Yükseköğretim Kurulunca anılan […]