yer değiştirme yönetmeliği

28 Eylül 2019
Memurların Kurumlarınca Görevlerinin ve Yerlerinin Değiştirilmesi

Memurların Kurumlarınca Görevlerinin ve Yerlerinin Değiştirilmesi

Memurların Kurumlarınca Görevlerinin ve Yerlerinin Değiştirilmesi Devlet Memurlar Kanunu 76. madde de düzenlenmiştir. Bu madde kapsamında; " Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. Memurlar istekleri ile kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler."