5 Eylül 2019
Yürütmenin Durdurulması

Yürütmenin Durdurulması

 Yürütmenin Durdurulması İdari işlemlerdeki kanunilik karinesinin geçici olarak askıya alınması şeklinde de tanımlanabilecek olan yürütmenin durdurulması kararları; idari işlemin iptal edilmesi anlamına gelmemekle birlikte yargılama boyunca işlemin hukuka uygun olduğuna ilişkin karinenin ve aynı zamanda işlemin uygulanmasının durdurulması anlamında gelmektedir. Yani yürütme durdurma kararıyla okula, mesleğe veya eğitime başlarsınız ama davanız esastan devam eder. Hukuka uygunluk karinesi kamu hukukunda yer […]