yazılı emir istenmeyecek haller

2 Ekim 2019
Emir Nedir? Hukuka Aykırı Emir ve Konusu Suç Teşkil Eden Emir Nedir?

Emir Nedir? Hukuka Aykırı Emir ve Konusu Suç Teşkil Eden Emir Nedir?

Emir Nedir? Hukuka Aykırı Emir ve Konusu Suç Teşkil Eden Emir Nedir? Amir-memur ilişkisi ve hiyerarşik bağlantıların sonucunda ortaya çıkan emir kavramı idare hukukuna ait bir kavramdır; TCK ve AsCK’da tanımlanmış bir kavram değildir. Emir kavramını üstünlük yetki ve kudretini haiz bir merci(amir) tarafından belirli bir hareketin yapılması veya yapılmaması maksadıyla, ast(memur) durumunda bulunan kimseye yönelmiş ve açıklanmış bir irade […]