Yapı Kayıt Belgesi İptali

1 Mart 2020
yapi kayit belgesi iptali

Yapı Kayıt Belgesi

Yapı Kayıt Belgesi Günümüz Türkiye’sinde hemen hemen her şehir çarpık kentleşme, plansız yapılaşma gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Çarpık kentleşme depreme dayanıksız binaları, yanlış çevre düzenlemelerini olumsuz olarak etkilemekte ve çevre hukuku anlamında da birçok aykırılığa neden olmaktadır. Yapı kayıt belgesi bu çarpık yapılaşmayı engelleyerek ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapılan binaların kayıt altına alınmasını sağlayan bir belgedir. Yapı kayıt […]