vazife malülü yakınlarının hakları

20 Ağustos 2019
Vazife Malullüğü Nedir? Vazife Malullüğü Şartları Nelerdir? Nereye, Ne Zaman Ve Nasıl Başvurulur?

Vazife Malullüğü Nedir? Vazife Malullüğü Şartları Nelerdir? Nereye, Ne Zaman Ve Nasıl Başvurulur?

Vazife Malullüğü Nedir? Vazife Malullüğü Şartları Nelerdir? Nereye, Ne Zaman Ve Nasıl Başvurulur? Vazife Malullüğü  5434 sayılı Emekli Sandığı Kanun kişilerin sosyal güvenlik haklarını koruma altına almıştır. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanun kapsamında kişilerin vazifelerini yapamayacak ölçüde bedensel zarara veya tedavisi imkansız hastalıklara maruz kalanları malûl saymış; bu malûliyet, yasada sınırlı sayıda (numerus clausus) sayılan belli hal ve nedenler meydana […]
20 Ağustos 2019
Harp Malulü Nedir?

Harp Malulü Nedir? Harp Malulü Maaşları Ne Kadar?

Harp Malulü Nedir? Harp Malulü Maaşları Ne Kadar? 1. Harp Malulü Ne Demek? 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun Madde 64. maddesi uyarınca; Vazife malullerinden bu malullüklere; a) Harpte fiilen ateş altında, b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekat ve hizmetleri sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle, c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silahlarının etkisiyle, ç) Askeri harekatı gerektiren iç tedip ve […]