Uzman erbaş sağlık nedeniyle sözleşme feshi

İdare Hukuku

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi – Tazminat ve İdari Dava

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu gereği uzman erbaşlar;  iki yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlar. Sağlık niteliklerini taşıyanların, müteakip sözleşmeleri, bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla azami 52 yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir. Uzman erbaşlar ile ilgili sözleşme fesih işlemleri 3269 sayılı Uzman…

Daha Fazla Bilgi
En yukarı çık