Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Uyuşturucu Madde Ticareti, Kullanma Suçu ve Cezası TCK 188 ve devamında düzenlenmiştir. TCK 188. madde de düzenlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu gerek ulusal gerekse uluslararası anlamda mücadele stratejileri geliştirilen, tüm ulusların mücadele ettiği suçların başında gelmektedir. Uyuşturucu madde ticareti illegal örgütlerin finansal kaynağı haline gelmiş ve terörün en…