ustun astina kufur etmesi

Ceza Hukuku

Amir veya Üstü Tehdit Suçu ve Cezası

Silahlı kuvvetlerin görevlerini gereği gibi iyi bir şekilde yerine getirmeleri için askeri hiyerarşi içinde emre itaat edilmesi ve katı bir disiplin tesisi gerekmektedir. Bu kapsamda hiyerarşinin korunup Amir veya üste tehdit suçu, Askeri Ceza Kanunu madde 82’de “askeri itaat ve inkıyadı bozan suçlar” arasında düzenlenmektedir. Amir- maiyet, ast- üst arasındaki…

Daha Fazla Bilgi
En yukarı çık