uçak kazalarında ölüm tazminatı

İdare Hukuku

Uçak ve Helikopter Kazalarından Doğan Zararlar

Hukukumuzda sorumluluk kavramı; siyasi sorumluluk, cezai sorumluluk ve hukuki sorumluluk olmak üzere farklı anlamlara tekabül edecek şekilde kullanılmaktadır. Burada bahsedilen hukuki sorumluluk ya da malvarlığı sorumluluğu ile kastedilen bir şahsın bir diğerine karşı işlediği haksız fiil nedeniyle uğrattığı zararın tazmini yönündeki sorumluluk türüdür. Aynen teslim ya da tazminat şeklinde bu…

Daha Fazla Bilgi
En yukarı çık