twitter üzerinden işlenen suçlar

20 Ağustos 2019
Ankara Ceza Avukatı Ve Ağır Ceza Avukatı

Bilişim Yoluyla İşlenen Hakaret Suçu (Instagram/Twitter/Face)

Bilişim Yoluyla İşlenen Hakaret Suçu (Instagram/Twitter/Face) Bilişim Yoluyla İşlenen Hakaret Suçu Nedir, Nasıl Oluşur? Bilişim Yoluyla İşlenen Hakaret Suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/1 ve 125/2’de düzenlenmiş olup  bahse konu kanun hükmü şu şekildedir: Madde 125- (1) Bir kimseye onur, […]