tutuklanan memur hakkında yapılacak işlemler

Ceza Hukuku

Tutuklama Kararına İtiraz

Tutuklama kararının temel hak ve özgürlükleri sınırlandıran bir karar olması nedeniyle tutuklama kararına itiraz yolunun her zaman açık olması gerekmektedir. Nitekim Anayasa’da da düzenlendiği üzere tutuklama kararının hukuka aykırılığına karşı her zaman yargı mercilerine başvurulabilir. Anayasa’nın 19. Maddesinin ilgili fıkrasında; “Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede…

Daha Fazla Bilgi
En yukarı çık