tutuklamaya itiraz kaç günde sonuçlanır

13 Kasım 2019
tutuklama kararına itiraz

Tutuklama Kararına İtiraz

Tutuklama Kararına İtiraz Tutuklama kararının temel hak ve özgürlükleri sınırlandıran bir karar olması nedeniyle tutuklama kararına itiraz yolunun her zaman açık olması gerekmektedir. Nitekim Anayasa’da da düzenlendiği üzere tutuklama kararının hukuka aykırılığına karşı her zaman yargı mercilerine başvurulabilir. Anayasa’nın 19. […]