tutuklama kararını kim verir

13 Kasım 2019
tutuklama kararı

Tutuklama Kararı

Tutuklama Kararı  Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100 ile 108. maddeleri arasında tutuklamaya ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Ancak tutuklama kararı kişinin temel hak ve özgürlüklerine ciddi şekilde dokunan ve kişiyi birtakım hak ve hürriyetlerinden yoksun bırakan önemli bir tedbirdir. Bu nedenle tutuklama kararı verecek olan hakim veya mahkemenin büyük bir dikkat ve itina ile bu kararı vermesi gerekmektedir. Nitekim buna dair düzenlemeler […]