türkiye’de ev alan yabancılara oturma izni 2020

24 Ocak 2020
İmar Planı Değişikliği

Yabancıların Türkiye’de Ev Satın Alma Şartları

Yabancıların Türkiye’de Ev Satın Alma Şartları Yabancıların Türkiye’de ev satın alması bazı şart ve kısıtlamalar getirilerek mümkün kılınmıştır. Buna ilişkin düzenleme 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. maddesinde yapılmıştır. Eski kanun hükmüne göre taşınmaz satın alınması karşılıklılık esasına bağlanmış iken günümüzde yabancıların Türkiye’den ev satın alması için karşılıklılık öngörülmemiş sadece birtakım şartlar ve kısıtlamalar getirilmiştir. Esasen Tapu Kanunu’nun 35. Maddesi sadece […]