tsk görevden uzaklaştırma

20 Ağustos 2019
Görevden Uzaklaştırma Maaş

Görevden Uzaklaştırma Nedir ?

Görevden Uzaklaştırma Nedir ? Görevden uzaklaştırma nedir? Görevden uzaklaştırma; “Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görev başında kalmasında sakınca görülecek devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. 7068 sayılı kanun, 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin kanunlaşmış […]
20 Ağustos 2019
Görevden Uzaklaştırma Maaş

Görevden Uzaklaştırma Kararına Karşı Nasıl İdari Dava Açılır?

Görevden Uzaklaştırma Kararına Karşı Nasıl İdari Dava Açılır? Görevden Uzaklaştırma Nedir? Görevden uzaklaştırma , 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137- 145. maddelerinde düzenlenmiş bir “ihtiyatî tedbir” işlemidir. Nitekim anılan kanunun 137. maddesinde; “Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında […]