tsk görevden uzaklaştırma

20 Ağustos 2019
Görevden Uzaklaştırma Maaş

Görevden Uzaklaştırma Nedir ?

Görevden Uzaklaştırma Nedir ? 7068 sayılı kanun, 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin kanunlaşmış halidir. 7068 sayılı kanun yürürlüğe girerek 682 sayılı KHK’yi ortadan kaldırmıştır. 7068 sayılı Kanunu’nun (682 KHK)  1. maddesinde;  Bu Kanunun amacı; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma […]
20 Ağustos 2019
Görevden Uzaklaştırma Maaş

Görevden Uzaklaştırma Kararına Karşı Nasıl İdari Dava Açılır?

Görevden Uzaklaştırma Kararına Karşı Nasıl İdari Dava Açılır? A. Görevden Uzaklaştırma Nedir? Görevden uzaklaştırma , 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137- 145. maddelerinde düzenlenmiş bir “ihtiyatî tedbir” işlemidir. Nitekim anılan kanunun 137. maddesinde; “Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek devlet memurları hakkında alınan ihtiyatî bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.” […]