teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulması ne demek

24 Aralık 2019
Yürütmeyi Durdurma Kararına İtiraz

Yürütmeyi Durdurma Kararına İtiraz

Yürütmeyi Durdurma Kararına İtiraz İdare mahkemelerinin yürütmenin durdurulması isteminin reddi yönündeki kararlarına bölge idare mahkemeleri nezdinde itiraz edilebilmektedir. İdare mahkemelerince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararına karşı 7 gün içerisinde bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. […]
28 Kasım 2019
Yürütme Durdurma Kararına İtiraz

Yürütme Durdurma Kararına İtiraz

Yürütme Durdurma Kararına İtiraz İlk derece mahkemesi olarak açılan davalarda yürütme durdurma istemlerinin kabulü ya da reddi yönündeki kararlara karşı ilgili taraflarca itiraz yolu açıktır. Buna göre, yürütme kararlarının kabulüne davalı idare, reddi kararına karşıda davacılar itiraz edecektir. Yürütme durdurma […]