tehdit etmenin cezası 2018

27 Kasım 2019
Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit Suçu ve Cezası Tehdit suçu ve cezası, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun hürriyete karşı işlenen suçlar başlığı altında, 106. madde de; (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden […]