20 Ağustos 2019
silahla adam öldürmenin cezası kaç yıl yatar

Kasten İnsan Öldürme Suçu ve Cezası (Tck 81. madde)

Kasten İnsan Öldürme Suçu ve Cezası (Tck 81. madde) Kasten insan öldürme suçu ve cezası temel şekli TCK m.81’de tanımlanmış olup maddede aynen; “Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.”  denmek suretiyle kişinin yaşama hakkına yönelik ölümle sonuçlanmış hareketler müebbet hapis cezası gerektirmiştir. Bu düzenleme ile Uluslararası Andlaşmalar, Siyasi ve Medeni Haklar Uluslararası Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, […]