2 Ocak 2020
Suça Yardım Etme

Suça Yardım Etme TCK 39. Madde

Suça Yardım Etme TCK 39. Madde Suça İştirak Nedir? Suça iştirak, Türk Ceza Kanunu’nun dördüncü bölümünde 37-41.maddelerinde yer alan bir müessesedir. Suça iştirak kurumu, suçun herhangi bir aşamasında birden fazla kişinin aralarında anlaşmak ve işbirliği yapmak suretiyle, bir kişi tarafından işlenebilecek suçu birlikte işlemesi anlamına gelmektedir. Suça yardım etme suretiyle suça iştirak etme de bu madde kapsamında düzenlenmiştir. Ceza Kanunu, […]
30 Aralık 2019
azmettirme

Azmettirme

Azmettirme Arapça kökenli kelime olan “azmettirme”, bir suçu veya herhangi bir işi kesinlikle yapmasına karar verdirmek anlamına gelmektedir. Azmettirme TCK’da birinci kitabın ikinci kısmında “suça iştirak” başlığı altında düzenlenmektedir. TCK madde 38’de azmettirme; “(1) Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır. (2) Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme halinde, azmettirenin cezası üçte birden […]