10 Eylül 2019
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK m. 134)

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK m. 134)

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK m. 134) TCK’nin 134.maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ve cezası kişilerin gizli yaşam alanlarına girilmesini veya başkaları tarafından görülmesi mümkün olmayan yaşam olaylarının saptanmasını ve kaydedilmesini cezalandırmaktadır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise bu suretle elde edilen kayıtların, görüntülerin veya bilgilerin yarar sağlamak amacıyla diğer kişilere temin edilmesinin veya […]