tasarlayarak adam öldürmenin unsurları

28 Kasım 2019
kasten öldürme suçu ve cezası

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası İnsanlık tarihi boyunca daima suç olarak görülen kasten insan öldürme, insanın en temel ve en korunması gereken haklarından olan yaşam hakkını korumak adına hem tüm ülkelerin ceza kanunlarında hem de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmiştir. Nitekim gerek Anayasa’nın 17/1 maddesi gerek İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 3-5 maddeleri gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin […]
20 Ağustos 2019
silahla adam öldürmenin cezası kaç yıl yatar

Kasten İnsan Öldürme Suçu ve Cezası (Tck 81. madde)

Kasten İnsan Öldürme Suçu ve Cezası (Tck 81. madde) Kasten insan öldürme suçu ve cezası temel şekli TCK m.81’de tanımlanmış olup maddede aynen; “Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.”  denmek suretiyle kişinin yaşama hakkına yönelik ölümle sonuçlanmış hareketler müebbet hapis cezası gerektirmiştir. Bu düzenleme ile Uluslararası Andlaşmalar, Siyasi ve Medeni Haklar Uluslararası Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, […]