tapuda isim yanlışlığının düzeltilmesi 2017

31 Aralık 2019
Tapu Kaydinin Duzeltilmesi Davasi

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Tapu sicili, Tapu Sicil Tüzüğündeki tanıma göre “Devletin sorumluluğu altında, tescil ve açıklık ilkelerine göre taşınmazlar ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere tutulan sicildir.” Tapu sicilinin devletin kontrolü altında bir sicil oluşu, tapu sicilinde meydana gelen yanlışlıkların düzeltilmesinin de bir prosedüre bağlanmasını gerektirmiştir. Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası, Tapu Sicil Müdürlüğü’ne karşı açılır. Tapuda yapılan işlem sırasında […]