tanıma tenfiz davası dilekçe örneği

Aile Hukuku

Tanıma Davası Nedir? Tenfiz Davası Nedir?

Tanıma davası tenfiz davası kural olarak Asliye Hukuk Mahkemeleri’nden dava yolu ile talep edilir. Kısacası bu tür davalarda mahkemeye tanınan bir takdir yetkisi bulunmamaktadır. Asliye Hukuk Mahkemeleri tanıyacakları kararın içeriği hakkında karar veremezler. Bu incelemeler yalnızca şekli, usuli incelemeler; yani tanıma veya tenfiz kararı verilmesi için kanunda açıkça belirtilmiş olan…

Daha Fazla Bilgi
En yukarı çık