tam yargı davası

6 Ekim 2019
Tıbbi Müdahaleden Doğan Tam Yargı Davaları (Malpraktis)

Tıbbi Müdahaleden Doğan Tam Yargı Davaları (Malpraktis)

Tıbbi Müdahaleden Doğan Tam Yargı Davaları (Malpraktis) Tıbbi müdahaleden doğan tam yargı davaları (Malpraktis) idari yargıda önemli bir yere sahiptir. İdari yargıdaki dava türlerinden biri olan tam yargı davası, idari işlemler veya idari eylemler sebebiyle hak kaybına uğrayanlar tarafından idareye (Devlet’e) karşı açılır. İdareye karşı açılan tam yargı davası özel hukuktaki tazminat davasına benzer nitelik taşır. Tam yargı davaları idare […]
20 Ağustos 2019
Soruşturma, Beraat, Takipsizlik, Hagb, Otel Kayıtları, İcra Takibinin Güvenlik Soruşturmasına Etkisi avukat olarak ele alınmıştır

Tam Yargı Davası – İdari Yargıda Tazminat Davaları

Tam Yargı Davası – İdari Yargıda Tazminat Davaları  Gerek Anayasa gerekse Danıştay ve İYUK’nde açıkça belirtildiği gibi “İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür”. İdarenin böyle bir sorumluluğunun ortaya çıktığı durumlarda ise, idareye karşı tazminat davası (tam yargı davası) açılabilecek ve davalı idareden yargı organı aracılığıyla uğranılan zararların tazmini istenebilecektir. Ayrıca kabul gördüğü üzere, idarenin faaliyet alanının ve yaptığı […]