tam yargı davası nerede açılır

İdare Hukuku

Tam Yargı Davası – İdari Yargıda Tazminat Davaları

Gerek Anayasa gerekse Danıştay ve İYUK’ta açıkça belirtildiği gibi “İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür”. İdarenin böyle bir sorumluluğunun ortaya çıktığı durumlarda ise, idareye karşı tazminat davası (tam yargı davası) açılabilecek ve davalı idareden yargı organı aracılığıyla uğranılan zararların tazmini istenebilecektir. Ayrıca kabul gördüğü üzere, idarenin faaliyet alanının…

Daha Fazla Bilgi
En yukarı çık