tam yargı davası nerede açılır

20 Ağustos 2019
Soruşturma, Beraat, Takipsizlik, Hagb, Otel Kayıtları, İcra Takibinin Güvenlik Soruşturmasına Etkisi avukat olarak ele alınmıştır

Tam Yargı Davaları ( İdari Yargıda Tazminat Davaları )

Tam Yargı Davaları ( İdari Yargıda Tazminat Davaları ) Gerek Anayasa gerekse Danıştay ve İYUK’nde açıkça belirtildiği gibi “İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür”. İdarenin böyle bir sorumluluğunun ortaya çıktığı durumlarda ise, idareye karşı tazminat davası (tam yargı davası) açılabilecek ve davalı idareden yargı organı aracılığıyla uğranılan zararların tazmini istenebilecektir. Ayrıca kabul gördüğü üzere, idarenin faaliyet alanının ve […]