İdari yargı sisteminde, iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlık adı verilen üç idari dava türü vardır. İdari işlem ve eylemlerden dolayı kişisel hakları ihlal edilenler tam yargı davası yoluna başvurarak uğramış oldukları zararların giderilmesini talep ederler. İdari dava türlerinden biri de tam yargı davasıdır. Tam yargı davası tazminat niteliğinde olan bir…