tam yargı davası açma süresi

20 Ağustos 2019
Soruşturma, Beraat, Takipsizlik, Hagb, Otel Kayıtları, İcra Takibinin Güvenlik Soruşturmasına Etkisi avukat olarak ele alınmıştır

Tam Yargı Davası – İdari Yargıda Tazminat Davaları

Tam Yargı Davası – İdari Yargıda Tazminat Davaları  Gerek Anayasa gerekse Danıştay ve İYUK’nde açıkça belirtildiği gibi “İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür”. İdarenin böyle bir sorumluluğunun ortaya çıktığı durumlarda ise, idareye karşı tazminat davası (tam yargı davası) […]