Devlet Memurları Kanunu m.48’de, memuriyete engel teşkil eden suçlar ve durumlar açıkça sayılmıştır. Engel yaratan bu durumlar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması aşamasında kişilerin önüne çıkmakta, bu prosedürün olumsuzlukla sonuçlanması halinde kişinin ataması ya da yerleştirmesi yapılmamakta, yapıldıysa iptal edilmekte, kişi zaten memuriyette ise ilişiği kesilmektedir. Silinmiş adli sicil kaydı, takipsizlik/ kovuşturmaya yer olmadığına dair…