Suça İştirak Nedir? Suça iştirak, Türk Ceza Kanunu’nun dördüncü bölümünde 37-41.maddelerinde yer alan bir müessesedir. Suça iştirak kurumu, suçun herhangi bir aşamasında birden fazla kişinin aralarında anlaşmak ve işbirliği yapmak suretiyle, bir kişi tarafından işlenebilecek suçu birlikte işlemesi anlamına gelmektedir. Suça yardım etme suretiyle suça iştirak etme de bu madde kapsamında düzenlenmiştir. Ceza Kanunu, suçu…