Şantaj Suçu Nedir? Türk Ceza Kanunu 107. Madde de düzenlenen şantaj suçu esasında tehdit suçunun özel bir görünüm biçimidir. Türk Ceza Kanunu’n yedinci bölümünde hürriyete karşı suçlar bölümünde düzenlenmiş bir tehlike suçudur. Şantaj suçu, günlük yaşamda çok sık karşılaşılan bir suç tipidir. Bu suç şikayete bağlı değildir, resen soruşturulur ve kovuşturulur. Şantaj suçunun işlendiği savcılık tarafından öğrenildiğinde…