rüşvette delil yetersizliği

2 Ocak 2020
Rüşvet Suçu ve Cezası

Rüşvet Suçu ve Cezası

Rüşvet Suçu ve Cezası Rüşvet suçu ve cezası, kamu görevlisinin kamu görevinin gereklilikleri sebebiyle bir işin yapılması veya yapılmaması adına bir kişi ile anlaşarak kendisine ya da başka birine menfaat sağlamasıdır. Rüşvet suçu bir karşılaşma suçu olduğu için, suçun işlenişine katılanlar, farklı hareketler de bulunsalar dahi aynı amaca hizmet etmektedirler. Rüşvet suçu Türk Ceza Kanunu’nu 252. Maddesinde düzenlenmektedir. 252- Rüşvet […]