Pomem sağlıktan elenenler mahkeme ile okullarına geri dönmektedir. İdare mahkemesine açılacak yürütme durdurma istemli iptal davasında, yürütme durdurma kararı alındığı takdirde kısa bir süre zarfında okula dönülebilmektedir.  Yürütme durdurma kararı bu sebeple hayatine öneme sahiptir. Pomem YD alanlar 30 gün içerisinde okula dönebilmektedir. Pomem sağlıktan elenenler 60 gün içerisinde idari dava açmak zorundadır. Bu süreyi geçirdikleri takdirde dava açma…