Malûllük; Sigortalı çalışan bireylerin görevlerini yaptığı sırada veyahut görevleri dışında idareciler tarafından görevlendirildikleri bir kamu idaresine ait olan farklı işleri gerçekleştirirken bu işler üzerinden veya kurumlarının çıkar ve menfaatlerini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da idarecileri tarafından sağlanan bir taşıtla işe gelirken ve işten dönüş sağladığı sırada veya iş yerinde oluşan kazadan dolayı gerçekleşirse,…