özel hayatın gizliliği tck 134

19 Eylül 2019
Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK m. 132)

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK m. 132)

TCK m.132’ye göre; 1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır. 2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle: 2/7/2012-6352/79 md.) İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.
10 Eylül 2019
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK m. 134)

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK m. 134)

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK m. 134) TCK’nin 134.maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kişilerin gizli yaşam alanlarına girilmesini veya başkaları tarafından görülmesi mümkün olmayan yaşam olaylarının saptanmasını ve kaydedilmesini cezalandırmaktadır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise bu suretle elde edilen kayıtların, görüntülerin veya bilgilerin yarar sağlamak amacıyla diğer kişilere temin edilmesinin veya basın-yayın yoluyla […]