nitelikli dolandırıcılık suçu görevli mahkeme

26 Kasım 2019
Dolandırıcılık suçu ve cezası

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası Anayasal ve uluslararası sözleşmelerle korunan mülkiyet hakkı, kişinin eşya üzerindeki hakimiyetini ifade etmektedir. Anayasa madde 35’te temel hak ve ödevler başlığı altında mülkiyet hakkı “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” şeklinde düzenlemektedir.  Dolandırıcılık suçu ve cezası TCK 157-159 arasında düzenlenmiştir. Toplumsal […]