nişanlanmanın hukuki niteliği

16 Eylül 2019
Nişanlılık Nedir ? Nişanlılık Tarafları Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Nişanlılık Nedir? Tarafları Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur. Evlilik vaadi içermeyen, sonucunda evlenme niyeti taşımayan birliktelik hukuken nişanlılık sayılmaz. Tarafların geleneklere uygun törenle veya törensiz şekilde ailelerine, akrabalarına ve topluma nişanlandıklarını duyurmuş olmalarını, birbirlerine evlenme vaadinde bulunmaları olarak kabul etmek gerekir.