mirasta denkleştirme yargıtay kararları

17 Şubat 2020
Miras Hukuku Yargitay Kararlari

Miras Hukuku Yargıtay Kararları

Miras Hukuku Yargıtay Kararları Miras hukuku Yargıtay kararları aşağıda özetlenmiştir: Mirasta denkleştirme istemi mirasın paylaşılması tamamlanana kadar gerçekleştirilebilir. Mirasın taksimi halinde ise taksimin yapılmasından itibaren on yıllık zamanaşımı süresi içinde mirasta denkleştirmenin istenmesi gerekir. Mirasın paylaşılması konusunda mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği yazılı olmaları şartına bağlıdır. Mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmelerin geçerli olabilmesi için sözleşmeye mirasbırakanın katılması veya izin vermesi […]