mirasçılardan biri imza vermezse

Miras Hukuku

Mirasın Paylaşılması

Kişinin malvarlığını oluşturan hakları ve borçları, ölümüyle birlikte başka hiçbir işleme gerek olmaksızın doğrudan mirasçılarına intikal etmektedir. Mirasçılar, mirasbırakanın malvarlığının aktif değerleri üzerinde hak sahibi oldukları gibi, aynı zamanda onun borçlarından da şahsen sorumlu olmaktadırlar. Bu nedenle mirasın paylaşılması önemli bir durumdur. Kanun koyucu, mirasbırakanın ölümüyle paylaşıma kadar geçen süre…

Daha Fazla Bilgi
Başa dön tuşu