Miras Hukuku Yargıtay Kararları

Miras Hukuku

Miras Hukuku Yargıtay Kararları

Miras hukuku Yargıtay kararları aşağıda özetlenmiştir: Mirasta denkleştirme istemi mirasın paylaşılması tamamlanana kadar gerçekleştirilebilir. Mirasın taksimi halinde ise taksimin yapılmasından itibaren on yıllık zamanaşımı süresi içinde mirasta denkleştirmenin istenmesi gerekir. Mirasın paylaşılması konusunda mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği yazılı olmaları şartına bağlıdır. Mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmelerin geçerli olabilmesi için…

Daha Fazla Bilgi
Miras Hukuku

Mirasın Denkleştirilmesi, Miras Payının Devri ve Emsal Karar

Mirasın Denkleştirilmesi Mirasın hakkaniyete uygun bir şekilde ve adilane paylaştırılması için Kanunda mirasın denkleştirilmesi hükümlerine yer verilmiştir. Yasal mirasçılar, mirasbırakandan miras paylarına mahsuben elde ettikleri sağlar arası karşılıksız kazandırmaları, denkleştirmeyi sağlamak için terekeye geri vermekle birbirlerine karşı yükümlüdürler. Mirasın denkleştirilmesi, miras payının devri ve emsal karar yazımız aklınızda kalan soruların yanıtlanmasında size…

Daha Fazla Bilgi
Başa dön tuşu