meslekten çıkarma cezasına itiraz dilekçesi örneği

İdare Hukuku

Meslekten Çıkarma Cezası ve İdari Dava

Ülkemizde devlet memuru olabilmenin çeşitli kıstasları vardır. Kurumlara ve meslek dallarına göre çeşitli sınav ve mülakat aşamaları bulunmaktadır. İstisnaları olmakla beraber göreve başlayan memurların özlük hakları, sorumlulukları ve çalışma şartlarına ilişkin hükümler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenmiştir. Memurların hangi hallerde disiplin cezası alacağı ve meslekten çıkarma cezası verileceğine dair…

Daha Fazla Bilgi
Başa dön tuşu