meraya ev yapmanın cezası 2018

20 Ağustos 2019
ankara ceza avukatı ve ankara idare avukatı

Mera Nedir? Mera Ekmek Suç Mudur? Mera Sürmenin Cezası

Mera Nedir? Mera Ekmek Suç Mudur? Mera Sürmenin Cezası Hayvancılık iş kolu ile geçimini sağlayan insanlarımız ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisi bakımından hayati öneme haiz olan mera vasfındaki araziler özel bir hukuki niteliğe sahiptir. Bu arazilerin  kişiler tarafından ekilmesi yani tecavüz edilmesi Türk Ceza Kanunu‘na (TCK) göre suç teşkil etmektedir. Mera Nedir?Mera, 4342 sayılı Mera Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3.maddesinde; “Hayvanların otlatılması ve otundan […]