memurluktan çıkarmanın bir alt cezası

24 Kasım 2019
Bir alt disiplin cezası uygulaması

Bir Alt Disiplin Cezası Uygulaması

Bir Alt Disiplin Cezası Uygulaması Kamu personel mevzuatımızdaki disiplin hükümleri belirli şartların varlığı durumunda disiplin amir ve kurullarına disiplin suçu işleyen personel için kanunda öngörülenin bir alt derecesindeki disiplin cezasını verebilme yetkisi tanımaktadır. Bu makalemizde kanuni düzenlemeler ve Danıştay içtihatlarından hareketle konu hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunulacaktır. Bir alt disiplin cezası uygulaması pratikte kişilerin meslekten atılmasına engel olan önemli bir […]